Om os

Præsentation af alment.

Alment.dk er en lille rådgivningsvirksomhed, som har særligt fokus på bygherrerådgivning, driftssupport og bestyrelsesbetjening for almene boligorganisationer – men andre kunder er meget velkomne.

Vi har stor erfaring i drift og byggeri i kontekst af almen lovgivning og har en mangeårig erfaring som driftsleder, driftschef, driftssupportchef og byggechef i almene boligorganisationer samt som projektleder og chefrådgiver i bygherrerådgivning hos en af Europas største rådgivningsvirksomheder.

Vi har et grundlæggende kendskab til beboerdemokrati, beslutningsprocesser, bekendtgørelser og lovgivning, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, kommunal sagsbehandling, udbud af rådgivningsydelser, entrepriser, almene kontoplaner og PPV, TDD, boligjura og meget andet.

hvorfor os?

Vi mener, at der kan ydes en bedre rådgivning tilpasset almene boligorganisationer og administratorer inden for såvel drift som byggeri og renovering.

Med bedre mener vi ikke nødvendigvis en højere faglig standard, men en rådgivning tilpasset det behov, de almene boligorganisationer har, for rådgivning i det konkrete tilfælde.

Vi mener ikke, det er nødvendigt at tilbyde store digitale modeller for at udskifte tag eller vinduer. Det skaber ikke værdi for driften efterfølgende og gør kun projekterne dyrere end nødvendigt.
Vi er helt bevidste om, at driften på ejendomskontorerne ofte mangler viden og erfaring om drift af komplicerede tekniske anlæg. Det skal vi som rådgiver tage med i betragtning, når vi rådgiver om renoverings- og forbedringsarbejder i boligafdelingerne – er der en strategi for den efterfølgende drift?

Rådgivning skal give værdi for beboerne og for driften, ellers er den forfejlet.          

Hvorfor alment.?

Vi hedder Alment.dk, fordi vi tilbyder rådgivning og support fortrinsvis til almene kunder. Opdatering af ”Planlagt og Periodiske Vedligeholdelses- og fornyelsesplaner” i henhold til driftsbekendtgørelsens §64 ser vi som vores primære forretningsområde.

Vi ved alt om forvaltningsklassifikation, bygningsdele, aktivitetsbeskrivelser og kontering – også sammenhængen mellem konto 115 – 116 og 117.

Vi har fingeren på pulsen, og vi ved at Landsbyggefonden har udbudt ”Granskning” af almene boligafdelingers PPV – som følge af bestemmelserne i Driftsbekendtgørelsens kap. 14, om boligafdelingernes passende henlæggelser.  

Granskningen kommer til at foregå over to omgange, da opgaven er for stor til at rådgivende virksomheder kan afsætte de nødvendige ressourcer inden for den fastsatte tid, som er bestemt af folketinget. 

Alment tilbyder at eftergå, kommentere og opdatere afdelingernes drifts- og vedligeholdelsesplaner (PPV) med baggrund i boligorganisationens strategi for opsparingen af passende henlæggelser, ligesom vi kan hjælpe med at udvikle eller udarbejde en strategi som kan danne grundlag for styringsdialog med kommunen og handleplan for den fremtidige proces og revision.  

John Kim Fletting

Partner /& Chefrådgiver

(+45) 42 42 28 36
John.fletting@alment.dk

Mikkel Elgaard Jensen

Partner /& Projektleder

(+45) 60 71 65 01
Mikkel.elgaard@alment.dk

Telefon

(+45) 42 42 28 36
(+45) 60 71 65 01

Email

Kontakt@alment.dk

Adresse

Naverland 2, 16. Sal
2600 Glostrup

Følg os