Driftssupport

Opdatering af PPV

Alment.dk kan hjælpe med at få opdateret afdelingens Planlagte og Periodiske Vedligeholdelsesplan (PPV). Med en opdateret PPV i alle afdelinger, kan boligorganisationens forpligtigelse overfor kommunens tilsyn og styringsdialog opfyldes. Den eksterne granskning kan gennemføres uden væsentlige anmærkninger. Afdelingens driftschef og ejendomskontor kan navigere i et budget der er retvisende, og henlæggelserne står mål med de udgifter der reelt er over en 30 årig periode på konto 120.

Beboerrådgivning

Syn af en bolig før et egentligt fraflytningssyn, kan ofte spare en beboer for mange udgifter. Alment.dk tilbyder et ”Før-syn” eller ”Servicetjek” til beboere, der planlægger at flytte og som ønsker en uvildig vurdering af boligens stand i forhold til niveauet ved indflytning. Det er forskellen på standen ved indflytning og fraflytning, der er afgørende for om fraflytter skal betale for opretning efter misligholdelse.

Driftschef

Alment.dk har stor erfaring med opgaverne som driftschef. Derfor kan vi tilbyde at bistå afdelinger med manglende driftschef i kortere perioder. Det kan være aktuelt i perioder med sygefravær eller når en driftschefstilling af den ene eller anden grund ikke er besat. Kontakt os for vilkår og priser for driftschefbetjening.

Fraflytningssyn – indflytningssyn

Alment.dk kan hjælpe med at syne boliger. Det kan være aktuelt hvor ejendomskontoret i perioder har begrænsede ressourcer, eller i tilfælde hvor et fraflytnings- eller indflytningssyn er konfliktfyldt.
Skal en person med særlige relationer til ejendomskontoret flytte, kan det også være en god ide at en uvildig syner boligen. Vi kan syne med iSyn eller analogt – eksempelvis med skemaer fra BL.

Telefon

(+45) 42 42 28 36
(+45) 60 71 65 01

Email

Kontakt@alment.dk

Adresse

Naverland 2, 16. Sal
2600 Glostrup

Følg os