Bygherrerådgivning

Behovsafdækning

Når en renoveringssag skal gennemføres kan du som bygherre have behov for hjælp til vurdering af projektets omfang og kompleksitet.

  • Valg af udbudsstrategi?
  • Skal der tilknyttes en rådgiver?
  • IKT – niveau?

Udbud af teknisk rådgivning

Når et projekt skal udbydes er det vigtigt at kende mulighederne i forhold til udbudsformer.

Afhængigt af opgavens størrelse er det for bygherre forskellige udbudsvilkår der gælder. Som bygherre er derfor vigtigt med en rådgiver der kender reglerne og sikre forventningerne du har til projektet.

Skal en renoveringssag gennemføres med hjælp fra en teknisk rådgiver, kan alment. udbyde opgaven på vegne af bygherre.

Udbud af entreprise

Når et projekt skal udbydes er det vigtigt at kende mulighederne i forhold til entrepriseformer.

alment. yder ikke teknisk rådgivning men kan udbyde mindre og ukomplicerede entreprisearbejder.

Rådgivers fuldmagt

Bygherre skal forholde sig til om den tekniske rådgiver skal gives fuldmagt til igangsættelse af ekstraarbejder.

alment. kan som bygherrerådgiver vurdere niveauet for den tekniske rådgivers fuldmagt på vegne af bygherre.

Projektgennemgangsmøder

Bygherre skal i forbindelse med entrepriser under ABR18 og AB18 sikre en projektgennemgang med rådgiver og entreprenør, samt dokumentere denne.

alment. kan på bygherres vegne sikre korrekt varetagelse af projektgennemgangsmøder.

Indretningsforslag & plantegninger

I alment. udarbejder vi 2D indretningsforslag og plantegninger af bolig- eller erhverv i DWG- og PDF-format. Vi hjælper med at identificere og implementere løsninger, der er tilpasset kundens behov.

Når vi arbejder benytter vi os af erfaringer til at komme med ideer til kundens indretning, ud fra det givende miljø og krav som måtte stilles. Tegningerne bliver udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning og arbejdstilsynets vejledninger.

Har I behov for tegningsmateriale til det næste prospekt, den næste udlejning eller til en bedre og mere optimal udnyttelse af lejemålet eller bolig, så kan vi hjælpe jer i mål.

Telefon

(+45) 42 42 28 36
(+45) 60 71 65 01

Email

Kontakt@alment.dk

Adresse

Naverland 2, 16. Sal
2600 Glostrup

Følg os