Om os

Præsentation

Alment Rådgivning ApS er en lille rådgivervirksomhed, som har særligt fokus på bygherrerådgivning, driftssupport og bestyrelsesbetjening for almene boligorganisationer – men andre kunder er meget velkomne.

Vi har stor erfaring i drift og byggeri i kontekst af almen lovgivning og har en mangeårig erfaring som driftsleder, driftschef, driftssupportschef og byggechef i almene boligorganisationer samt som projektleder og chefrådgiver i bygherrerådgivning hos en af Europas største rådgivningsvirksomheder.

Vi har et grundlæggende kendskab til beboerdemokrati, beslutningsprocesser, bekendtgørelser og lovgivning, landbyggefonden, byggeskadefonden, kommunal sagsbehandling, udbud af rådgiverydelser, entrepriser, almene kontoplaner og langtidsplaner (PPV-Planer), teknisk due diligence, boligjura og meget andet.

 

Målrettet rådgivning til den almene sektor

Vi mener, at der kan ydes en bedre rådgivning tilpasset almene boligorganisationer og administratorer inden for såvel drift som byggeri og renovering.

Med “bedre” mener vi ikke nødvendigvis en højere faglig standard, men en rådgivning tilpasset det behov, de almene boligorganisationer har, for rådgivning i det konkrete tilfælde.

Vi mener ikke, det er nødvendigt at tilbyde store digitale modeller for at udskifte tag eller vinduer. Det skaber ikke værdi for driften efterfølgende og gør kun projekterne dyrere end nødvendigt.

Vi er helt beviste om, at driften på ejendomskontorerne ofte mangler viden og erfaring om drift af komplicerede tekniske anlæg. Det skal vi som rådgiver tage med i betragtning, når vi rådgiver om renoverings- og forbedringsarbejder i boligafdelingerne.

– er der en strategi for den efterfølgende drift?

 

Rådgivning skal give værdi for beboerne og for driften, ellers er den forfejlet.

Teamet

FOTO PÅ VEJ

Partner /& Chefrådgiver

FOTO PÅ VEJ

Partner /& Projektleder

Dine værdier er vores fokus

Ønsker du rådgivning til din næste byggesag, så kontakt os her.