Almene Boliger

alment. = almene boliger

Bygherrerådgivning, driftssupport & strategi

Vi tilbyder bygherrerådgivning og bestyrelsesbetjening på helhedsplaner samt mindre byggesager i den almene sektor. Ydermere har vi stor erfaring med driftsopgaver hvor vi yder driftssupport samt drifts- og vedligeholdelsesplaner. Vi ved alt om forvaltningsklassifikationen, bygningsdele, aktiviteter og kontering – også i sammenhængen mellem konto 115-116 og 117.

Drifts- & vedligeholdelsesplaner​

Vi tilbyder opdatering af de almene boligafdelingers Planlagte & Periodiske Vedligeholdelsesplan (PPV).
De almene boligorganisationers forpligtelser overfor kommunens tilsyn og styringsdialog kan opfyldes med opdateret PPV-planer i afdelingerne. Den eksterne granskning kan gennemføres uden væsentlige anmærkninger. Afdelingens driftschef og ejendomskontor kan navigere i et budget der er retvisende, og henlæggelserne står mål med de udgifter der reelt er over en 30 årig periode på konto 120.
Vi tilbyder ydermere driftssupport i form af indflytning- og fraflytningssyn i perioder hvor ejendomskontoret i perioder har begrænsede ressourcer - Vi kan syne med iSyn eller analogt - eksempelvis med skemaer fra BL. Vi har stor erfaring med opgaver som driftschef. Derfor tilbyder vi at bistå afdelinger med manglende driftschef i kortere perioder.
- kontakt os for vilkår og priser for driftschefbetjening.

Bygherrerådgivning

Vi tilbyder udbud af teknisk rådgivning samt rådgivning i udførelsesfasen. Vores rådgivning sker i samarbejde med organisationen, bestyrelsen/byggeudvalget, driftspersonalet mm. hvor vi har fokus på bygherres forpligtigelser samt en grundig behovsafdækning i form af en vurdering af projektets omfang og kompleksitet.
Vi tilbyder granskning af både rådgivers udbud og/eller entreprenørens tilbud.
Vi yder ikke teknisk rådgivning men kan udbyde mindre og ukomplicerede entreprisearbejder.

Beboerdemokrati

I almene boligafdelinger afholdes afdelingsmøder med deltagelse af beboere og repræsentanter fra boligorganisationen og administrationen.
Afdelingsmødet beslutningskompetence er vidtgående, og en korrekt afholdelse af afdelingsmødet er derfor vigtigt for beboerdemokratiet og beboerne.
Vi tilbyder at varetage dirigentrollen eller sekretærrollen på såvel ordinære, som ekstraordinære afdelingsmøder.
Det kan være særligt relevant, hvor afdelingsbestyrelsen og administrationen fungerer som oplægsholdere og præsenterer forslag, eller hvor komplicerede forhold betyder at koncentrationen om dirigentrollen ikke kan være optimal hos afdelingsmødets sædvanlige deltagere.
Vi har stor erfaring med at føre afdelingsmødet sikkert i mål, med respekt for boligorganisationens vedtægter og mødets forretningsorden.

- Vi kender den gældende lovgivning
- Vi har erfaring med den politiske dagsorden
- Vi er velforberedte og kompetente

Vi kan tilbyde:

Referencer

Nedenfor er en række af de almene boligafdelinger, som vi har været en del af.

Dine værdier er vores fokus

Ønsker du rådgivning til din næste byggesag, så kontakt os her.